اقلام تنظیم بازار

430,000ریال

مرغ تنظیم بازار

5کیلویی مرغ منجمد
1,000,000ریال

شگفت انگیز ها

- 17 %

انار

1کیلوگرم±100گرم
268,000ریال
322,000ریال
- 34 %

خرمالو

500گرم±50گرم خرم...
121,000ریال
182,000ریال
- 38 %

سیب زرد

1کیلوگرم±100گرم
100,000ریال
161,000ریال
- 25 %

سیب قرمز

1کیلوگرم±100گرم
100,000ریال
134,000ریال
- 36 %

کیوی

1کیلوگرم±100گرم
189,000ریال
294,000ریال
- 9 %

موز

1کیلوگرم±100گرم
290,000ریال
319,000ریال
- 72 %

پرتقال شمال اکونومی

1کیلوگرم±100گرم
75,000ریال
266,000ریال
- 26 %

پرتقال ناول جنوب

1کیلوگرم±100گرم
269,000ریال
364,000ریال
- 35 %

لیمو شیرین اکونومی

1کیلوگرم±100گرم
169,000ریال
262,000ریال
- 59 %

نارنگی اکونومی

1کیلوگرم±100گرم...
89,000ریال
215,000ریال
- 30 %

سیب زمینی

2کیلوگرم±100گرم
151,000ریال
216,000ریال
- 35 %

پیاز سفید

2کیلوگرم±100گرم
141,000ریال
216,000ریال
- 24 %

پیاز زرد

2کیلوگرم±100گرم
112,000ریال
148,000ریال
- 21 %

پیاز قرمز

2کیلوگرم±100گرم
106,000ریال
135,000ریال
- 37 %

خیار

1کیلوگرم±100گرم
89,000ریال
142,000ریال
- 24 %

گوجه گلخانه

1کیلوگرم±100گرم
175,000ریال
229,000ریال
- 46 %

شلغم

1کیلوگرم±100گرم
53,000ریال
98,000ریال
- 41 %

لبو

1کیلوگرم±100گرم
58,000ریال
98,000ریال
- 7 %
198,090ریال
213,000ریال
- 7 %
198,090ریال
213,000ریال
- 7 %
209,250ریال
225,000ریال
- 7 %
83,600ریال
89,900ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.