میوه VIP

1-9 از 9

پرتقال جنوب VIP

یک کیلوگرم±100گرم
300,000ریال

پرتقال خونی VIP

یک کیلوگرم±100گرم
260,000ریال

پرتقال شمال VIP

یک کیلوگرم±100گرم
220,000ریال

خیار VIP

یک کیلوگرم±100گرم
170,000ریال

سیب زرد VIP

یک کیلوگرم±100گرم
260,000ریال

سیب قرمز VIP

یک کیلوگرم±100گرم
260,000ریال

موز VIP

یک کیلوگرم±100گرم
350,000ریال

نارنگی VIP

یک کیلوگرم±100گرم
370,000ریال

کیوی VIP

یک کیلوگرم±100گرم
230,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.