میوه VIP

1-9 از 9

آلو سیاه (شابلون) VIP

1کیلوگرم±50گرم
480,000ریال

خیار VIP

1کیلوگرم±100گرم
144,000ریال

زردآلو VIP

1کیلوگرم±50گرم
640,000ریال

شلیل VIP

1کیلوگرم±50گرم
512,000ریال

شلیل انجیری VIP

1کیلوگرم±50گرم
448,000ریال

گلابی VIP

1کیلوگرم±100گرم
688,000ریال

گیلاس VIP

1کیلوگرم±50گرم
1,200,000ریال

موز VIP

1کیلوگرم±100گرم
416,000ریال

هلو VIP

1کیلوگرم±50گرم
432,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.