میوه VIP

1-7 از 7

پرتقال جنوب VIP

یک کیلوگرم±100گرم
230,000ریال

پرتقال شمال VIP

یک کیلوگرم±100گرم
180,000ریال

خیار VIP

یک کیلوگرم±100گرم
180,000ریال

پرتقال خونی VIP

یک کیلوگرم±100گرم
230,000ریال

موز VIP

یک کیلوگرم±100گرم
400,000ریال

نارنگی VIP

یک کیلوگرم±100گرم
230,000ریال

کیوی VIP

یک کیلوگرم±100گرم
220,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.