میوه VIP

1-6 از 6

خیار VIP

1کیلوگرم±100گرم
176,000ریال

شلیل شبرنگ vip

1کیلوگرم±50گرم
608,000ریال

گلابی اسپادانا VIP

1کیلوگرم±100گرم
672,000ریال

موز VIP

1کیلوگرم±100گرم
448,000ریال

هلو VIP

1کیلوگرم±50گرم
448,000ریال

هلو انجیری VIP

1کیلوگرم±50گرم
416,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.