کل محصولات

1-200 از 429
435,000ریال
- 16 %
210,000ریال
250,000ریال
2,899,400ریال

مربا آلبالو یک و یک

350گرمی شیشه‌ای
385,000ریال

ذغال چینی

بسته 10عددی
180,000ریال

الکل صنعتی هیزم

450میلی لیتری
244,000ریال
- 3 %
520,000ریال
536,000ریال

ژل آتش زا هیزم

450میلی لیتری
244,000ریال
358,600ریال
253,000ریال
- 13 %

پنیر 300گرمی uf می ماس

پنیر سفید تازه 3...
270,000ریال
310,000ریال
- 5 %
236,000ریال
249,000ریال

مربا هویج یک و یک

350گرمی شیشه‌ای
279,000ریال
335,700ریال
324,400ریال
- 12 %
3,750,000ریال
4,260,000ریال
- 16 %
160,000ریال
190,000ریال

مربا توت فرنگی یک و یک

350گرمی شیشه‌ای
410,000ریال
- 5 %
149,000ریال
157,586ریال

تخم مرغ

یک شانه30عددی تا...
900,000ریال
198,000ریال
145,000ریال
187,000ریال
310,000ریال
485,000ریال
240,000ریال
198,000ریال
242,000ریال
198,000ریال
- 6 %
1,910,000ریال
2,037,000ریال
- 6 %
1,190,000ریال
1,268,000ریال
- 5 %
1,280,000ریال
1,353,000ریال
- 6 %
351,000ریال
374,000ریال
- 6 %
599,000ریال
637,000ریال
- 6 %
870,000ریال
926,000ریال
3,250,000ریال
- 19 %

برنج باسماتی هندوستان آزاده

کیسه10کیلوگرم±300گرم
3,950,000ریال
4,900,000ریال
- 6 %
1,540,000ریال
1,639,000ریال
- 6 %
1,290,000ریال
1,374,000ریال
- 6 %
1,640,000ریال
1,746,000ریال
- 6 %
1,338,000ریال
1,423,000ریال
- 6 %
903,000ریال
961,000ریال
3,750,000ریال
- 17 %
75,000ریال
90,000ریال
- 6 %
466,000ریال
496,000ریال
- 6 %
1,890,000ریال
2,014,000ریال
399,000ریال

فیله مرغ سوخاری موجان

90درصد 1کیلوگرمی
1,900,000ریال
- 6 %
1,190,000ریال
1,269,000ریال
- 5 %
1,165,000ریال
1,227,000ریال
- 6 %
927,000ریال
986,000ریال
- 2 %
2,163,000ریال
2,206,000ریال
- 6 %
614,000ریال
654,000ریال
- 6 %
1,180,000ریال
1,254,000ریال
1,650,000ریال
- 13 %
78,000ریال
90,000ریال
- 4 %
1,200,000ریال
1,250,000ریال
- 30 %
185,000ریال
263,500ریال
- 12 %

ماست پرچرب می ماس

2کیلوگرم 3%چربی
529,000ریال
599,000ریال
- 5 %
993,000ریال
1,045,000ریال
- 5 %
594,000ریال
625,000ریال
- 5 %
668,800ریال
704,000ریال
- 5 %
2,825,300ریال
2,974,000ریال
950,000ریال
1,570,000ریال
- 5 %
914,000ریال
963,000ریال
- 7 %
552,000ریال
594,000ریال
594,000ریال
- 5 %
203,000ریال
214,000ریال
- 19 %
1,950,000ریال
2,400,000ریال

مرغ تنظیم بازار

5کیلویی مرغ منجمد
2,250,000ریال
- 6 %
829,000ریال
882,000ریال
200,000ریال
200,000ریال
389,000ریال
389,000ریال
- 7 %
1,300,000ریال
1,400,000ریال
- 18 %
90,000ریال
110,000ریال
- 12 %
24,000ریال
27,300ریال
138,000ریال
245,000ریال

میوه خشک توتانه

300گرم±50گرم
960,000ریال
179,500ریال
- 5 %
203,000ریال
214,000ریال
- 5 %
203,000ریال
214,000ریال
- 5 %
203,000ریال
214,000ریال
400,000ریال
430,000ریال
380,000ریال
- 5 %
380,000ریال
399,000ریال
- 5 %
349,000ریال
367,000ریال
- 5 %
380,000ریال
399,000ریال
990,000ریال
- 15 %
622,000ریال
732,000ریال
- 5 %
710,000ریال
749,000ریال
- 8 %
830,000ریال
899,000ریال
- 11 %
549,000ریال
615,000ریال
950,000ریال
999,000ریال
670,000ریال
670,000ریال
- 20 %
310,000ریال
389,000ریال
519,000ریال
319,000ریال
999,000ریال
1,168,000ریال
- 5 %
1,889,000ریال
1,989,000ریال
- 14 %
860,000ریال
999,000ریال
- 6 %
1,649,000ریال
1,749,000ریال
999,000ریال
259,000ریال
1,749,000ریال
259,000ریال
- 5 %
1,889,000ریال
1,989,000ریال
- 5 %
149,000ریال
157,586ریال
- 5 %
47,500ریال
50,000ریال
- 5 %
76,000ریال
80,000ریال
- 5 %
47,500ریال
50,000ریال
207,400ریال
- 5 %
57,000ریال
60,000ریال
- 5 %
149,000ریال
157,586ریال
- 5 %
23,750ریال
25,000ریال
- 5 %
173,000ریال
181,500ریال
- 5 %
173,000ریال
181,538ریال
- 5 %
173,000ریال
181,538ریال
- 5 %
173,000ریال
181,538ریال
- 5 %
173,000ریال
181,538ریال
- 5 %
173,000ریال
181,538ریال
- 5 %
173,000ریال
181,538ریال
- 5 %
173,000ریال
181,538ریال
- 13 %
70,000ریال
80,000ریال
116,700ریال
116,700ریال
- 20 %

آجیل مخلوط ممتاز

1کیلوگرم±50گرم 6...
5,400,000ریال
6,750,000ریال
- 7 %
140,000ریال
150,000ریال
- 7 %
140,000ریال
150,000ریال
- 20 %
120,000ریال
150,000ریال
135,820ریال
- 20 %

آجیل چهار مغز ممتاز

1کیلوگرم±50گرم
7,800,000ریال
9,750,000ریال
- 7 %
140,000ریال
150,000ریال
120,000ریال
120,000ریال
140,000ریال
100,000ریال
210,000ریال
120,000ریال
120,000ریال