محصول برچسب خورده با "پرتقال"

1-6 از 6

پرتقال جنوب VIP

یک کیلوگرم±100گرم
260,000ریال

پرتقال شمال VIP

یک کیلوگرم±100گرم
180,000ریال
- 30 %

پرتقال آبگیری

یک کیلوگرم±100گرم
140,000ریال
200,000ریال
- 36 %

پرتقال خونی

یک کیلوگرم±100گرم
190,000ریال
295,000ریال
- 25 %

پرتقال شمال

یک کیلوگرم±100گرم
150,000ریال
200,000ریال
- 44 %

پرتقال ناول جنوب

یک کیلوگرم±100گرم
215,000ریال
385,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.