بررسی محصول برای نارگیل

  • تنها کاربران عضو می توانند بررسی خود را بنویسند

افزودن نظر شما

بررسی های موجود (11)

از: گلی تاریخ: Monday, 21 September 2020

نارگیل درشت آبدار ولی کپک زده متاسفانه همشو انداختم دور

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

از: گلی تاریخ: Monday, 21 September 2020

نارگیل درشت آبدار ولی کپک زده متاسفانه همشو انداختم دور

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

از: گلی تاریخ: Monday, 21 September 2020

نارگیل درشت آبدار ولی کپک زده متاسفانه همشو انداختم دور

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

از: گلی تاریخ: Monday, 21 September 2020

نارگیل درشت آبدار ولی کپک زده متاسفانه همشو انداختم دور

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

از: گلی تاریخ: Monday, 21 September 2020

نارگیل درشت آبدار ولی کپک زده متاسفانه همشو انداختم دور

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

از: گلی تاریخ: Monday, 21 September 2020

نارگیل درشت آبدار ولی کپک زده متاسفانه همشو انداختم دور

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

از: آرش تاریخ: Thursday, 17 September 2020

نارگیل کاملا خراب و غیر قابل استفاده با وجود ظاهر سالم

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

از: آرش تاریخ: Thursday, 17 September 2020

نارگیل کاملا خراب و غیر قابل استفاده با وجود ظاهر سالم

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

از: آرش تاریخ: Thursday, 17 September 2020

نارگیل کاملا خراب و غیر قابل استفاده با وجود ظاهر سالم

آیا این بررسی مفید بود؟ 0 0

از: حسام تاریخ: Monday, 02 March 2020

کلی سفارش داده بودم که یکیش نارگیل بود.
از کیفیت همه محصولاتی که سفارش دادم بسیار راضی بودم فقط نارگیلش با وجود ظاهر کاملا سالم ، ، خراب بود و انداختمش دور .

آیا این بررسی مفید بود؟ 2 0

از: حسام تاریخ: Monday, 02 March 2020

کلی سفارش داده بودم که یکیش نارگیل بود.
از کیفیت همه محصولاتی که سفارش دادم بسیار راضی بودم فقط نارگیلش با وجود ظاهر کاملا سالم ، ، خراب بود و انداختمش دور .

آیا این بررسی مفید بود؟ 1 0

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.