میوه

1-36 از 36
- 13 %

موز

1کیلوگرم±50گرم 4...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
140,000ریال
قیمت قبل: 160,000ریال
ذخیره شما: 20,000ریال (13 %)
140,000ریال
160,000ریال
- 14 %

خیار رسمی

1کیلوگرم±50گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
43,000ریال
قیمت قبل: 50,000ریال
ذخیره شما: 7,000ریال (14 %)
43,000ریال
50,000ریال
- 31 %

طالبی

2کیلوگرم±100گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
76,000ریال
قیمت قبل: 110,000ریال
ذخیره شما: 34,000ریال (31 %)
76,000ریال
110,000ریال
- 21 %

انبه (متوسط)

350±25 گرم یک عد...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
81,000ریال
قیمت قبل: 102,000ریال
ذخیره شما: 21,000ریال (21 %)
81,000ریال
102,000ریال
- 14 %

خیار گلخانه

1کیلوگرم±50گرم 6...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
43,000ریال
قیمت قبل: 50,000ریال
ذخیره شما: 7,000ریال (14 %)
43,000ریال
50,000ریال
- 20 %

آلبالو گیلاسی

500±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
68,000ریال
قیمت قبل: 85,000ریال
ذخیره شما: 17,000ریال (20 %)
68,000ریال
85,000ریال
- 17 %

سیب گلاب

500±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
75,000ریال
قیمت قبل: 90,000ریال
ذخیره شما: 15,000ریال (17 %)
75,000ریال
90,000ریال
- 20 %

آناناس

یک کیلو وششصد گرم...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
440,000ریال
قیمت قبل: 550,000ریال
ذخیره شما: 110,000ریال (20 %)
440,000ریال
550,000ریال
- 42 %

خربزه (متوسط)

3کیلوگرم±200 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
114,000ریال
قیمت قبل: 195,000ریال
ذخیره شما: 81,000ریال (42 %)
114,000ریال
195,000ریال
- 30 %

هلو زعفرانی هسته جدا

800±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
106,000ریال
قیمت قبل: 152,000ریال
ذخیره شما: 46,000ریال (30 %)
106,000ریال
152,000ریال
- 25 %

شلیل شبرنگ

800±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
112,000ریال
قیمت قبل: 150,000ریال
ذخیره شما: 38,000ریال (25 %)
112,000ریال
150,000ریال
- 23 %

هلو انجیری

800±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
108,000ریال
قیمت قبل: 140,000ریال
ذخیره شما: 32,000ریال (23 %)
108,000ریال
140,000ریال
- 41 %

سیب بهار

800±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
95,000ریال
قیمت قبل: 160,000ریال
ذخیره شما: 65,000ریال (41 %)
95,000ریال
160,000ریال
- 25 %

گلابی بیروتی

800±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
132,000ریال
قیمت قبل: 176,000ریال
ذخیره شما: 44,000ریال (25 %)
132,000ریال
176,000ریال
- 27 %

انگور عسگری

750±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
83,000ریال
قیمت قبل: 113,000ریال
ذخیره شما: 30,000ریال (27 %)
83,000ریال
113,000ریال
- 27 %

گلابی شاه میوه

800±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
128,000ریال
قیمت قبل: 176,000ریال
ذخیره شما: 48,000ریال (27 %)
128,000ریال
176,000ریال
- 17 %

انگور ریش بابا

750±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
69,000ریال
قیمت قبل: 83,000ریال
ذخیره شما: 14,000ریال (17 %)
69,000ریال
83,000ریال
- 38 %

سیب سبز

800±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
94,000ریال
قیمت قبل: 152,000ریال
ذخیره شما: 58,000ریال (38 %)
94,000ریال
152,000ریال
- 17 %

هندوانه (بزرگ)

8کیلوگرم± 1کیلوگر...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
112,000ریال
قیمت قبل: 135,000ریال
ذخیره شما: 23,000ریال (17 %)
112,000ریال
135,000ریال
- 22 %

انگور بی دانه زرد

750±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
94,000ریال
قیمت قبل: 120,000ریال
ذخیره شما: 26,000ریال (22 %)
94,000ریال
120,000ریال
- 25 %

آلو شابلونی

500±25گرم آبدار...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
49,000ریال
قیمت قبل: 65,000ریال
ذخیره شما: 16,000ریال (25 %)
49,000ریال
65,000ریال
- 28 %

آلو قطره طلا

500±25 گرم مزه ت...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
54,000ریال
قیمت قبل: 75,000ریال
ذخیره شما: 21,000ریال (28 %)
54,000ریال
75,000ریال
- 17 %

هندوانه (متوسط)

6کیلوگرم± 1کیلوگرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
84,000ریال
قیمت قبل: 101,000ریال
ذخیره شما: 17,000ریال (17 %)
84,000ریال
101,000ریال
- 42 %

خربزه (بزرگ)

4کیلوگرم±200 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
152,000ریال
قیمت قبل: 260,000ریال
ذخیره شما: 108,000ریال (42 %)
152,000ریال
260,000ریال
- 25 %

شلیل انجیری

800±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
108,000ریال
قیمت قبل: 144,000ریال
ذخیره شما: 36,000ریال (25 %)
108,000ریال
144,000ریال
- 21 %

انبه (بزرگ)

400±25 گرم یک عد...
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
92,000ریال
قیمت قبل: 116,000ریال
ذخیره شما: 24,000ریال (21 %)
92,000ریال
116,000ریال
- 17 %

آلبالو رسمی

500±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
53,000ریال
قیمت قبل: 64,000ریال
ذخیره شما: 11,000ریال (17 %)
53,000ریال
64,000ریال
- 18 %

پرتقال تابستانی

1کیلوگرم±50 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
147,000ریال
قیمت قبل: 180,000ریال
ذخیره شما: 33,000ریال (18 %)
147,000ریال
180,000ریال
- 20 %

انجیر سیاه

750±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
108,000ریال
قیمت قبل: 135,000ریال
ذخیره شما: 27,000ریال (20 %)
108,000ریال
135,000ریال
- 31 %

انگور کندری

750±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
93,000ریال
قیمت قبل: 135,000ریال
ذخیره شما: 42,000ریال (31 %)
93,000ریال
135,000ریال
- 23 %

زغال اخته

250±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
60,000ریال
قیمت قبل: 78,000ریال
ذخیره شما: 18,000ریال (23 %)
60,000ریال
78,000ریال
- 20 %

انجیر زرد

750±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
108,000ریال
قیمت قبل: 135,000ریال
ذخیره شما: 27,000ریال (20 %)
108,000ریال
135,000ریال
- 26 %

فندق تازه

250±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
93,000ریال
قیمت قبل: 125,000ریال
ذخیره شما: 32,000ریال (26 %)
93,000ریال
125,000ریال
- 36 %

شلیل رعفتی

800±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
92,000ریال
قیمت قبل: 144,000ریال
ذخیره شما: 52,000ریال (36 %)
92,000ریال
144,000ریال
- 37 %

طالبی جانا

4کیلوگرم ±500 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
152,000ریال
قیمت قبل: 240,000ریال
ذخیره شما: 88,000ریال (37 %)
152,000ریال
240,000ریال
- 22 %

انگور بی دانه قرمز

750±25 گرم
* مبلغ بدون مالیات بر ارزش افزوده, به اضافه هزینه ارسال
94,000ریال
قیمت قبل: 120,000ریال
ذخیره شما: 26,000ریال (22 %)
94,000ریال
120,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.