سبزیجات

1-20 از 20
- 18 %
180,000ریال
220,000ریال
- 20 %
128,000ریال
160,000ریال

جوانه شبدر

بسته230گرم±20
92,000ریال

جوانه گندم

بسته200گرم±20
55,000ریال

جوانه ماش

بسته335گرم±20
97,000ریال

جوانه میکس

بسته290گرم±20
105,000ریال
- 18 %
180,000ریال
220,000ریال
- 18 %
180,000ریال
220,000ریال
- 20 %
176,000ریال
220,000ریال
- 20 %
128,000ریال
160,000ریال
- 18 %
180,000ریال
220,000ریال
- 20 %
128,000ریال
160,000ریال
- 20 %
176,000ریال
220,000ریال
- 10 %
288,000ریال
320,000ریال
- 25 %
120,000ریال
160,000ریال
- 18 %
180,000ریال
220,000ریال

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.