Saturday, 02 February 2019

حضور بازرگام در چهارمین نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تامین

نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته با حضور شرکت تعاونی پست پیشگامان بادپا ،بندرخشک پیشگامان، بازرگام، و اکوبار در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیشگامان، چهارمین نمایشگاه لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته با حضور شرکت تعاونی پست پیشگامان بادپا اولین اپراتور پستی تعاونی کشور،بندرخشک پیشگامان اولین بندرخشک تعاونی کشور، بازرگام اولین سامانه آنلاین میوه و تربار در کشور ، پست پیشگامان بادپا اولین اپراتوری پستی تعاونی کشور و همچنین اکوبار سامانه جابه جایی بار ،از مجموعه شرکت های گروه تعاونی پیشگامان از 13 بهمن ماه 1397 به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.
به گفته رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه، امسال نمایشگاه لجستیک تهران میزبان تعداد زیادی از دست اندرکاران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که امید می‌رود با ایجاد فضای مناسب برای تعامل و تبادل کالا، تکنولوژی و دانش لجستیکی باعث رشد این صنعت و در نهایت با حرکت به سمت تولید بهینه سبب رشد در تولید ملی شود.
گفتنی است زنجیره تامین و لجستیک گروه تعاونی پیشگامان شامل شرکت های پست پیشگامان بادپا ،بندرخشک پیشگامان، بازرگام و سامانه اکوبار می باشد.

انصراف از نظر

نظرات (76)

21 روز پیش | a
Test

sdf

21 روز پیش | a
یی

یی

21 روز پیش | a

یی

21 روز پیش | a

یی

21 روز پیش | a

یی

21 روز پیش | a

یی

21 روز پیش | a

یی

21 روز پیش | a
Test2

sdf

21 روز پیش | a
Test2

sdf

21 روز پیش | ارش
Mr.

1

21 روز پیش | ارش
Mr.

1

21 روز پیش | ارش
Mr.

1

21 روز پیش | ارش
Mr.

1

21 روز پیش | ارش
Mr.

1

21 روز پیش | ارش
Mr.

1

21 روز پیش | ارش
Mr.

1'"

21 روز پیش | ارش
Mr.

1

21 روز پیش | ارش
Mr.

\

21 روز پیش | ارش
Mr.

1����%2527%2522

21 روز پیش | ارش
Mr.

@@0VSbH

21 روز پیش | ارش
Mr.

1

21 روز پیش | ارش
Mr.

1

21 روز پیش | ارش
Mr.

JyI=

21 روز پیش | ارش
Mr.

�'�"

21 روز پیش | ارش
Mr.

�''�""

21 روز پیش | ارش
1'"

1

21 روز پیش | ارش
\

1

21 روز پیش | ارش
1����%2527%2522

1

21 روز پیش | ارش
@@ctIf8

1

21 روز پیش | ارش
JyI=

1

21 روز پیش | ارش
�'�"

1

21 روز پیش | ارش
�''�""

1

21 روز پیش | ارش
Mr.

1

21 روز پیش | ارش
Mr.

1

21 روز پیش | ارش
Mr.

CmSUpB48

21 روز پیش | ارش
Mr.

-1 OR 2+208-208-1=0+0+0+1 --

21 روز پیش | ارش
Mr.

-1 OR 2+628-628-1=0+0+0+1

21 روز پیش | ارش
Mr.

-1' OR 2+847-847-1=0+0+0+1 --

21 روز پیش | ارش
Mr.

-1' OR 2+710-710-1=0+0+0+1 or 'Mi87SzYP'='

21 روز پیش | ارش
Mr.

-1" OR 2+767-767-1=0+0+0+1 --

21 روز پیش | ارش
Mr.

123'

21 روز پیش | ارش
Mr.

1

21 روز پیش | ارش
Mr.

1

21 روز پیش | ارش
1ggwmH2K

1

21 روز پیش | ارش
-1 OR 2+464-464-1=0+0+0+1 --

1

21 روز پیش | ارش
-1 OR 2+10-10-1=0+0+0+1

1

21 روز پیش | ارش
-1' OR 2+822-822-1=0+0+0+1 --

1

21 روز پیش | ارش
-1' OR 2+159-159-1=0+0+0+1 or 'hg5Cy9AZ'='

1

21 روز پیش | ارش
-1" OR 2+464-464-1=0+0+0+1 --

1

21 روز پیش | ارش
557'

1

21 روز پیش | ارش
Mr.

1

21 روز پیش | ارش
e

1

21 روز پیش | ارش
e

1

21 روز پیش | ارش
e

1

21 روز پیش | ارش
e

1

21 روز پیش | ارش
e

1

21 روز پیش | ارش
e

1

21 روز پیش | ارش
e

1

21 روز پیش | ارش
e

1

21 روز پیش | ارش
e

1

21 روز پیش | ارش
e

1'"

21 روز پیش | ارش
e

\

21 روز پیش | ارش
e

1����%2527%2522

21 روز پیش | ارش
e

@@MJ1OB

21 روز پیش | ارش
e

JyI=

21 روز پیش | ارش
e

1

21 روز پیش | ارش
e

�'�"

21 روز پیش | ارش
e

�''�""

21 روز پیش | ارش
e

1

21 روز پیش | ارش
e

qdECDIBL

21 روز پیش | ارش
e

-1 OR 2+801-801-1=0+0+0+1 --

21 روز پیش | ارش
e

-1 OR 2+111-111-1=0+0+0+1

21 روز پیش | ارش
e

-1' OR 2+66-66-1=0+0+0+1 --

21 روز پیش | ارش
e

-1' OR 2+156-156-1=0+0+0+1 or 'OHTWHrEm'='

21 روز پیش | ارش
e

-1" OR 2+546-546-1=0+0+0+1 --

21 روز پیش | ارش
e

477'

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.