دوشنبه, 14 آبان 1397

برداشت انار از باغات میمند آغاز شد .

تا کنون بیش از 100 تن از این محصول ، خریداری و در انبارها و سردخانه های بازرگام جهت عرضه به بازار ذخیره سازی شده است . 


  

  

بزودی منتظر جشنواره انار بازرگام باشید .

انصراف از نظر