Monday, 25 June 2018

کشف قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار

 لیست کشف قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی درمیدان مرکزی میوه و تره بار تهران که حاصل جلسه کارگروه تخصصی متشکل ازکارشناسان بازرسی اصناف، جهادکشاورزی، اتحادیه میوه فروشان و اتحادیه بارفروشان است

اپلیکیشن بازرگام برای Android و iOS در دسترس است.